arrow-down arrow-right arrow-left arrow-up ot

In samenwerking met Bureau Maris zijn wij op zoek naar 8 tot 12 participanten voor een kleinschalig CPO-project in Nijkerk. Dat kunnen gezinnen zijn, stellen en individuen van alle leeftijden. Een afspiegeling van de samenleving zou mooi zijn maar niet noodzakelijk, zolang de groep maar voldoende gevarieerd is. We zijn op zoek naar mensen die zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en de houdbaarheid van deze wereld, en zich daar met hart en ziel, maar ook met hoofd en handen voor in willen zetten en iets willen toevoegen aan de samenleving. Dat kan in de aspecten waarin ze zelfvoorzienend willen zijn.  Bijvoorbeeld een gezamenlijke energievoorziening, tuin en gemeenschappelijke ruimte. Zelfvoorzienend in groepsverband dus. Waarbij het er om gaat dat geïnteresseerden samen een plan maken waar ze zich allemaal op hun eigen manier in kunnen vinden.

Focus

Duurzaamheid is één van de inspiratiebronnen van het initiatief. Energie, materiaalgebruik en gebiedsinrichting zijn de elementen waarin Samenvoorzienend Erfwonen Nijkerk zich onderscheidt. Collectief ondernemen in een gezamenlijk energieconcept biedt een uitgelezen kans voor een economische en ecologische winst voor alle bewoners. Verantwoord hoogwaardig materiaalgebruik voor woningen en het terrein leidt tot een gezonde en veilige omgeving met respect voor de bewoner en de natuur. Door middel van investeringsmodellen met terugverdientijd is aangetoond dat veel duurzame investeringen op lange termijn goedkoper zijn voor de eindgebruiker. Met name door collectieve particuliere investeringen kunnen duurzame investeringen worden meegenomen in het ontwerp, omdat de investeerder ook de eindgebruiker is.

Ontwerpen

Het erf is de bindende factor voor de woningen en andere gebouwen. Dit draagt bij aan het samenbindende karakter van de CPO groep. De woonvorm heeft ook invloed op de locatiekeuze. Het gaat hier dus niet om een verkavelingsplan met individuele kavels en ook niet om twee straten met stoep en parkeervakken voor de deur. Het erf is de gezamenlijke ruimte waarop men woont, in welke vorm dan ook. Ligt een woning met de voorzijde aan het erf, of juist met de achterzijde? Er is veel mogelijk, wel of geen privé buitenruimte, tuin, schuur etc.

Locatie

Nijkerk is een gevarieerde gemeente met een grote diversiteit aan landschappen, variantie aan woongebieden en gezellige centra. Nijkerk heeft ruimte en mogelijkheden om erfwonen te faciliteren. Dit zou kunnen in de stad & omringende dorpen zelf, in de randzone of meer in het buitengebied. Er is geen aangewezen locatie maar er zijn voldoende interessante plekken om te onderzoeken. De groep gaat vanuit het programma van eisen bepalen welke locaties geschikt zijn voor de manier waarop zij wil wonen, werken en leven. De locatiekeuze is ook afhankelijk van de vorm van energieopwekking en of er gekozen wordt voor een maatschappelijk toegevoegde waarde. Bij voldoende interesse willen wij een informatieavond organiseren. Op deze avond willen wij als initiatiefgroep alle belangstellenden informeren over de mogelijkheden van Samenvoorzienend Erfwonen. Het concept zal worden toegelicht, een kostenplaatje wordt gemaakt, een tijdspad zal worden uitgezet en eventuele vervolgstappen worden in kaart gebracht. Deze avond is vrijblijvend en kosteloos, u kunt zich aanmelden middels dit enqueteformulier of via de website www.bureau-maris.nl. U kunt Samenvoorzienend Erfwonen Nijkerk ook volgen via het WijNijkerk platform, of op Twitter via @SENijkerk.
Ons idee krijgt pas vorm door uw inbreng, wensen en plannen voor de toekomst!

Meer nieuws

12 woningen Zwartebroek in verkoop

12 woningen Zwartebroek in verkoop

Op de nieuwbouwlocatie 'Dwarsakker' in Zwartebroek gaan binnenkort 12 ruime, grondgebonden eengezinswoningen in de verkoop.

Technisch ontwerp H. de Vries

Technisch ontwerp H. de Vries

Voor het H. de Vries Pluimveeverwerkende Industrie B.V. hebben wij de aanbestedingsstukken afgerond van het nieuw te bouwen pand op bedrijventerrein 'De Flier' in Nijkerk.

Zuidpolder krijgt 31 energiezuinige huurwoningen

Zuidpolder krijgt 31 energiezuinige huurwoningen

Met het tekenen van de turn-key overeenkomst op 30 januari bekrachtigden de Alliantie Ontwikkeling B.V. en Van Wijnen de samenwerking voor de bouw van 31 energiezuinige huurwoningen in Zuidpolder. Van…

Oplevering Joosten Kunststoffen

Oplevering Joosten Kunststoffen

De nieuwe vestiging van Joosten Kunststoffen is vandaag opgeleverd en wordt binnenkort in gebruik genomen. Per 1 januari 2016 verhuist de vestiging Gendt van Joosten Kunststoffen naar Bemmel. Het is m…

Opening BFG Warehousing

Opening BFG Warehousing

Het ultraduurzame distributiecentrum van BFG Warehousing, op de Flier in Nijkerk, is op vrijdag 11 maart officiëel geopend. Voor de gelegenheid werd een heus congres georganiseerd, met diverse ke…